Kto je Peter D. Francuch?


Dr. Peter D. Francuch

(Životopis)

Dr. Peter D. Francuch sa narodil v roku 1934 v bývalom Československu.
V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol ako politický väzeň väznený v bývalom
Sovietskom zväze, v jeho koncentračných táboroch, v gulagoch. Často hovoril, že najväčšieho vzdelania sa mu dostalo počas jeho pobytu vo väzení. Ľudia, s ktorými bol väznený, boli prominentní intelektuáli, filozofi, hudobníci, parapsychológovia, pedagógovia, politickí vodcovia, ktorí sa s ním delili o svoje vedomosti počas ich spoločne trávených chvíľ. Dr. Francuch v tom čase nevedel, že je pre neho dôležité získať toto poznanie, pretože sa mal stať výlučným sprostredkovateľom a prenášateľom kníh Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista.

V koncentračnom tábore Peter Francuch fyzicky ťažko ochorel na tuberkulózu
a jeho choroba si po jeho prepustení vyžiadala dlhodobú hospitalizáciu. Čakalo sa, že po svojom prepustení bude žiť len pár mesiacov. Nikto vtedy netušil, že nielenže prežije svoje utrpenie, ale ešte sa zapíše na slávnu Karlovu univerzitu a získa doktorát z psychológie, psychopatológie a histórie filozofie, stanúc sa klinickým psychológom. Neskôr pracoval ako hlavný psychológ pre ministerstvo dopravyv Československu.

Počas tohto obdobia sa Dr. Francuch zoznámil s prácami Emanuela Swedenborga. V tých časoch bolo zakázané vlastniť Swdenborgove knihy a ich majiteľ riskoval zatknutie a uväznenie, ak by bol prichytený s akoukoľvek v Sovietskom zväze zakázanou knihou. Po tom, ako si prečítal Swedenborgovu knihu „Nebo a peklo“,okamžite sa s pravdou, obsiahnutou v tom diele, stotožnil. Keďže Dr. Francuch po celý svoj život hľadal poznanie a pravdu, aby lepšie pochopil, ako funguje negatívny stav na tejto planéte, pociťoval nutnosť preštudovať si všetky svetové náboženstvá, všetky filozofie, všetky spoločenské systémy, okultné vedy, psychológiu a všetky vtedy dostupné liečebné terapie. Takže všetko to poznanie a všetky svoje životné skúsenosti potreboval a boli využité na prenos celého Nového Zjavenia.

V roku 1968 vtrhli do Československa ruské vojská. Vtedy Dr. Francuch ušiel cez Rakúsko do Západného Nemecka, kde na ambasáde Spojených Štátov Amerických požiadal o politický azyl, ktorý mu bol udelený. Po jeho príchode do Spojených Štátov pracoval vo Western Washington State Hospital, v Californian Men´s Colony, v Camarillo State Hospital a neskôr ako súkromný praktický psychológ.
Od roku 1976 do roku 1983 vyučoval hypnózu a hypnoterapiu na pobočke
Kalifornskej univerzity v Santa Barbare. V polovici osemdesiatych rokov Dr.
Francuch vykonával súkromnú prax.

Od roku 1968 do roku 1998 pracoval vo funkcii klinického riaditeľa regionálneho drogového a alkoholického programu v Santa Barbare, v ktorom strávil 12 rokov, venujúc sa problémom s alkoholom a drogami u obyvateľov regiónu Santa Barbara.

Počas rokov, keď pracoval na plný úväzok vo svojej profesii, Dr. Francuch napísal nasledovné knihy: „Princípy duchovnej hypnózy“, Základy ľudskej duchovnosti“, Posolstvá z vnútra“, „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“, „Realita, mýty a ilúzie“, „Kto si a prečo si tu?“, „Hlavné idey Nového Zjavenia“ a „Chápanie a naplnenie nášho pozemského života“.

Počas osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sprostredkoval prenos nasledovných kníh Nového Zjavenia ― „Nové Zjavenie Pána Jeţiša Krista“, Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Jeţiša Krista“ a „Dialógy s Pánom Jeţišom Kristom, Diel 1. a 2.“.

Peter Francuch bol láskavý, milý, starostlivý človek, ktorý v každom vždy hľadal len to dobré. Rád vstával skoro ráno, čítal, chodil na prechádzky a relaxoval. Obzvlášť rád mal knihy a filmy venujúce sa témam science-fiction. Mal rád klasickú hudbu, dobré jedlo a podnetné debaty. Bol ku všetkým otvorený a akceptoval každého právo byť taký, aký je a čo predstavuje. Veľmi zriedka rozprával o detailoch svojho života. Zdráhal sa rozprávať o sebe a značne znižoval dôležitosť svojich životných udalostí.

Dr. Francuch žil spolu so svojou manželkou 26 rokov v Santa Barbare,
v Kalifornii, obaja plne oddaní Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho/Jej Novému
Zjaveniu. V roku 2001 bol po dvadsiatich dvoch mesiacoch boja so zriedkavou
formou rakoviny pľúc odvolaný.

Čo je to vlastne Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista? Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista je idea Pána Ježiša Krista a na našej planéte je dostupná v pre nás zrozumitelnej písanej forme. Jeho súčasťou je viacero kníh, ktoré boli prenesené v anglickom jazyku Dr. Petrom Francuchom bývajúcim v Santa Barbare, Kalifornia, USA. Väčšina z nich je preložených do českého, niektoré do španielskeho, ruského a slovenského jazyka. Prečo bol k prenosu týchto kníh zvolený Dr. Peter Francuch a prečo sú preložené iba do týchto jazykov sa prípadný čitateľ dozvie v priebehu ich čítania.

Knihy Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista prenesené pred rokom 1988 sú akousi prípravou na prenos hlavnej časti Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, skladajúcej sa z troch častí. Prvá časť, nazývajúca sa Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista (v anglickom jazyku The New Revelation of The Lord Jesus Christ) bola prenesená v roku 1988. V slovenskom jazyku je dostupná až od roku 1999. Druhá časť - Korolária k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista (Corollaries to The New Revelation of The Lord Jesus Christ) bola prenášaná v roku 1992-3 a je v slovenčine dostupná od roku 2001. Tretia časť, Dialógy s Pánom Ježišom Kristom (Dialogs With The Lord Jesus Christ) bola prenášaná v rokoch 1999 až 2001 a obsahuje 151 Dialógov v dvoch dieloch - oba sú vydané v slovenskom jazyku v roku 2001.

Okrem  podmienok, uvedených na úvodnej strane u Korolárií a Dialógov sa na prípadného čitateľa kníh Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista nekladú žiadne obmedzenia. Doporučuje sa pristupovať k čítaniu s otvoreným srdcom, bez akýchkoľvek vlastných očakávaní a osvojených názorov, s pozitívnym úmyslom dozvedieť sa pravdu o Stvorení Pána Ježiša Krista. Vtedy bude čitateľ požehnaný Pánom Ježišom Kristom múdrosťou chápania, prijatia a aplikovania všetkého, čo je zjavené v týchto knihách.

Pretože sa necítim kompetentný čokoľvek viacej o Novom Zjavení Pána Ježiša Krista napísať, doporučujem si prečítať Úvodná poznámka Pána Ježiša Krista ku Knihe Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.

 Späť na úvodnú stránku

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one